A Jövő Menedzsere 4.0 Mentor Program bemutatkozó anyagát ide kattintva érheti el!

 

A Menedzserszövetség, rendkívül sikeres első három mentor programját követően, 2021. áprilisától folytatja kezdeményezését Jövő Menedzsere 4.0 Mentor Program néven. 2019 tavaszán, mikor a program koncepciója kidolgozásra került, három fő elv mentén határozta meg a Szövetség elnöksége és ügyvezetése a programmal kapcsolatos céljait: értékteremtés a következő menedzser generáció számára, szinergia alapú tudásmegosztás az üzleti élet generációi között, és a legfontosabb, szerepvállalás a jövő menedzsereinek képzésében.

A koronavírus miatt kialakult gazdasági világkrízisre reagálva, a Menedzserszövetség 2020 nyarán és 2021 év elején közel 40 mentorral és 45 mentorálttal bonyolította le Jövő Menedzsere 2.0 és 3.0 mentor programját hibrid formátumban, azaz online és személyes találkozók formájában.

A mentoroktól és a mentoráltaktól kapott pozitív visszajelzések alapján az elnökség azt a döntést hozta, hogy évente 2 alkalommal indítja el mentor programját olyan mentorokkal, akiknek véleményére és gondolataira a jelen helyzetben fokozott szükség van Magyarországon. Ebben az időszakban a tapasztalatátadás, az iránymutatás a lehető legnagyobb segítség a fiatal vezetőknek, középvezetőknek, a Menedzserszövetség ezzel a programjával kívánja támogatni a Jövő Menedzsereit ebben a válságos időszakban. A mentoráltak választ kaphatnak a mentoroktól többek között arra, hogy milyen lehetőségeik maradtak, ha az A terv teljesen megsemmisült, mit tehetnek a kialakult helyzetben és mit tanulhatnak egy ilyen válsághelyzetből? A mentor program muníció a koronavírus alatt, és az utána következő, gazdasági fellendülést igénylő időkre.
Az ügyvezetés az új program megalkotása során az előző év eredményét és tanulságait is felhasználta. A Jövő Menedzsere 4.0 Mentor Programban 36 mentor vesz részt, a korábbi mentorcsapatból ezúttal is szerepet vállaló mentorok mellett, 25 új mentort kért fel az ügyvezetés a program színesítése érdekében. Az új mentorok részben a Menedzserszövetség aktív tagjai, részben a Szövetség munkáját támogató olyan vezetők, akik a mentor programban való részvételükkel tovább emelik a Menedzserszövetség és a mentor program presztízsét. Az ügyvezetés kiemelt fókuszt helyez a mentor és metoráltak esetén is a nemek közötti egyenlőségre, a Jövő Menedzsere 4.0 Mentor Programban 19 női és 17 férfi vezető várja a mentoráltak jelentkezését.

A jelentkezést április 1-én nyitja meg a Szövetség és május 31-ig tudnak rá az érdeklődő mentoráltak jelentkezni.

A Menedzserszövetség elnöksége és ügyvezetése bízik benne, hogy az egyedülálló mentor csapat szakmai támogatásával, egy sikeres program keretében számos mentee-nek adhatnak ismét hasznos ismereteket és tanácsokat. A program 2021. június közepén indul és szeptember közepén fejeződik be. Pont abban az időszakban, amikor már szemmel láthatóak lesznek a gazdasági károk, amikor a legtöbbet segíthetnek a mentorok a Jövő Menedzsereinek olyan tapasztalatokkal, melyek azonnali megoldást nyújthatnak számukra. A világban kialakult helyzetre való tekintettel a Jövő Menedzsere 4.0 Mentor Program hibrid formában, a helyzettől és a mentor – mentorált megállapodásától függően virtuális és / vagy személyes találkozókban valósul meg, ezúttal is 6 alkalommal 2 órás online konzultáció keretében.

A Menedzserszövetség elnöksége és ügyvezetése hisz benne, hogy csak közösen, összefogva sikerülhet átvészelni ezt a minden szempontból bonyolult és rendkívül sok áldozatot követelő helyzetet. Ennek elérése érdekében próbál értéket teremteni és megfelelő felületet biztosítani a tudás- és tapasztalatmegosztás megfelelő átadásához, áramlásához. Az előző program pozitív visszajelzéseit követően, a Jövő Menedzsere 4.0 Mentor Programba beépítettük a co-mentoring plusz lehetőséget, azaz a mentor részéről másik mentor alkalmi bevonását, aki hasznos segítséget tud nyújtani a mentor és mentorált által közösen kitűzött cél elérésében.

 

Kapitány István

Menedzserszövetség elnök

 

Buday Kollárik Tímea

Menedzserszövetség ügyvezető