Blog Detail

Menedzserszövetség megújuló stratégia

08 dec 15
menedzser-ekhu
No Comments

A Menedzserszövetség elnöksége Szirmák Botond vezetésével az elmúlt hónapokban dolgozta ki azt a stratégiát, melynek megvalósítása mentén kívánja jövőbeni munkáját végezni. A stratégiaalkotás során az egyik legfontosabb elvárás egy világos, transzparens működést elősegítő stratégia megfogalmazása volt, vonzó programkínálattal.

A Szövetség elnöksége kiemelt figyelmet fordít a tagi szolgáltatások minőségének további fejlesztésére és újabb lehetőségekkel történő kibővítésére, emellett stratégiai partnerség keretén belül olyan hosszú távú együttműködésekre törekszik, mely segítségével a közös értékek mentén egy kiemelkedő szakmai közösséget teremthet.

A folyamatos belső és külső kommunikáció elengedhetetlen a hatékony működéshez, így ez a terület a Menedzserszövetség stratégiájában szintén meghatározó szerepet kapott.

Az eddigi sikeres rendezvények (pl. Koccanás, Klub19, Életpályák) mellett a Menedzserszövetség stratégiájában célként fogalmazta meg olyan programok szervezését, melyek további lehetőséget teremtenek a vezetői tapasztalatok megosztására.

A Vezetői Tapasztalat Centrum (VTC) egy sajátos közvetítő szerepet kíván felvállalni a vezetők generációi között. A VTC létrehozásával lehetőség nyílik olyan értékteremtő folyamatok megvalósítására, mint a mentorprogram, coaching, tudásmegosztó workshopok és webinárok szervezése, illetve egy tudás mátrix kidolgozása.

Ahhoz, hogy a stratégiában megfogalmazott akciótervek hatékonysága mérhető legyen, az egyes területekre vonatkozóan különböző teljesítménymutatók kialakítására is sor kerül, melyek segítségével lehetővé válik a Szövetség működésének folyamatos kontrollja, illetve szükség esetén az egyes folyamatok újratervezése a kitűzött célok elérése érdekében.