Rólunk

A cégbíróság 1990-ban jegyezte be a Menedzserek Országos Szövetségét illetve annak jogelődjét, önálló jogi személyként.

2015. MÁJUS 21-TŐL A MENEDZSERSZÖVETSÉG ELNÖKE SZIRMÁK BOTOND, A PROVIDENT ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA.

Szirmák BotondAlapszabályunk a szervezetet szakmai – érdekképviseleti szövetségként definiálja, ami tapasztalataink szerint olykor félreérthető. Érdekképviseleti tevékenységünk lényegének azt tekintjük, hogy szakmai szövetségként hozzájáruljunk a piacgazdaság igényeinek és körülményeinek megfelelő vezetői kultúra kialakításához, illetve fejlesztéséhez, annak minden “tartozékával” együtt, úgymint szakértelem, minőség, korszerű vezetési módszerek, versenysemlegesség, a kockázattal és a felelősséggel arányos jövedelem stb.

A szövetség tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a szövetség alapszabályát és etikai kódexét elfogadja és valamely Magyarországon működő gazdálkodó szervezet vezetésének tagja, valamint az éves tagdíjat (jelenleg 60.000,- Ft) befizeti.

Mivel tagjaink a magyar gazdaság meghatározó szereplői, gyakorlati irányítói, ezért fontosnak tartjuk az érdekérvényesítés legkülönbözőbb módszereinek és eszközeinek mindennapos alkalmazását.

Miután az üzleti életben a személyes kapcsolatnak döntő jelentősége van, azok kialakításában és bővítésében pedig szerte a világon a miénkhez hasonló szakmai szervezeteknek van jelentős szerepük, úgy gondoljuk, hogy a gazdasági élet minden résztvevőjének érdeke, hogy szövetségünk minél erősebb és hatékonyabb gerjesztője legyen a gazdasági, üzleti és emberi kapcsolatok fejlesztésének.

Talán ezt az erőt jelzi, hogy 1995. november 29-én társult tagsági megállapodást írtunk alá a Menedzserek Európai Szövetségével (CEC), melyet az Európai Bizottság szociális partnerként fogad el. A konföderációnak jelenleg 22 önálló szövetségben (országban) cca. 1.200.000 tagja van. Célunk a teljes jogú tagként való csatlakozás.

1996-tól rendszeressé váltak az ún. regionális menedzsertalálkozók, amelyek bevallott célja szövetségünk munkájának megismertetése és a tagtoborzás, de fontosnak tartjuk azt is, hogy – találkozási lehetőséget adva – az adott régió menedzserei szerteágazó emberi és üzleti kapcsolatokat építsenek ki egymással. Ezt a tevékenységünket regionális szervezetek létrehozásával erősítettük. Szövetségünkön belül jelenleg – Kecskeméten – működik regionális szervezet.

1995 óta hirdetjük meg az évenkénti, védjegyoltalom alá helyezett “AZ ÉV MENEDZSERE”, 2000-től pedig “AZ ÉV FIATAL MENEDZSERE” pályázatot, illetve díjat, amelyek segítségével a menedzserek – szövetségen belüli és kívüli – társadalmi presztízsét kívánjuk növelni. Minden év elején menedzserbált rendezünk a magyar közélet prominens személyiségeinek és az ország menedzsereinek részvételével.

A Menedzserek Országos Szövetségének hatályos alapszabálya, jóváhagyta a Menedzserszövetség közgyűlése 2018. május 23-án.

Az Alapszabály letölthető: ITT
A Menedzserek Országos Szövetségének hatályos Etikai Kódexe letölthető innen
Az Adatkezelési Tájékoztató letölthető: ITT
Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat letölthető: ITT