Blog Detail

Az Év Menedzsere Pályázat

10 dec 15
menedzser-ekhu
No Comments

A Menedzserszövetség nyílt pályázatot hirdet azon magyar menedzserek, vállalatvezetők, non-profit szervezetek és a közszféra intézményeinek felsővezetői körében, akiknek meghatározó szerepük van vállalatuk, vállalkozásuk irányításában és sikereiben, valamint az elmúlt időszakban kimagasló vezetői teljesítményt nyújtottak.

Jelentkezni közvetlenül vagy mások általi előterjesztés alapján lehet, a lenti feltételek teljesítésével.

A pályázati anyagot:

 • közvetlen részvételnél maga a pályázó,
 • közvetett részvétel esetén
  • a Menedzserszövetség tagjai és jelölőbizottsága
  • érdekképviseleti és szakmai szervezetek képviselői,
  • vállalatok menedzsmentje vagy azok tagjai,
  • a média képviselői

készíthetik el, illetve nyújthatják be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A díjat a Menedzserek Országos Szövetsége elnökségének tagjaiból, valamint a korábbi díjazottakból, álló zsűri ítéli oda.

Az Év Menedzsere díj ünnepélyes átadására a 2016. február 27-én megrendezendő XXII. Menedzserbál és Díjátadó Gálán kerül sor.

A beadott pályázati anyagokat bizalmasan kezeljük, azok kizárólag a zsűri tagjai számára lesznek hozzáférhetőek.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

1. Szakmai önéletrajz

2. Személyes bemutatkozó anyag, amelynek tartalmaznia kell az alábbi információkat

 • Azon vezetői készségek, amelyek alkalmassá teszik a cím elnyerésére, különös tekintettel a stratégiai szemlélet és az emberek vezetéséhez kapcsolódó erősségekre
 • Személyes szerepvállalás a vállalat társadalmi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó tevékenységében
 • Szakmai érvelés a cég fejlődésének dinamikájáról a pályázó vezetési időszaka alatt
 • A pályázó kapcsolata a többi vezetővel és az alkalmazott munkatársakkal
 • A szervezeten belüli változások menedzselése, a szervezet és a munkatársak tudatos és stratégiai fejlesztése
 • A vezető kockázatvállalási hajlandósága, innovativitása
 • A pályázó széleskörű szakmai elismertsége
 • Publikációk, média-nyilatkozatok, közszereplés (csak listát kérünk!)

3. A pályázó által vezetett szervezet üzleti adatai

 • 2014. év főbb pénzügyi adatai
 • 2015. év főbb tervadatai
 • A cég piaci részesedés változása

4. Egyéb csatolt dokumentumok, amelyek a pályázó megítélése szempontjából fontosak lehetnek, és a pályázó eredményeit bizonyítják (pl. minőségtanúsítvány, díjak, elismerések, ajánlások)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A pályázati anyag a fentiekben leírt struktúrában összesen maximum 10 oldal terjedelmű lehet (amelybe a csatolt dokumentumok nem számítanak bele). A pályázatot elektronikus adathordozón (CD-én) és nyomtatott formában kell (1-1 pld) benyújtani személyesen vagy ajánlott küldeményként, zárt borítékban, amelyen szerepel „Az év menedzsere 2015” felirat! A CD-én csak Word, Excel, pdf és jpg file-okat tudunk elfogadni!

A pályázat benyújtásának helye:
Menedzserek Országos Szövetsége
1016 Budapest, Derék u. 2.

További információk:
Nyulász András főtitkár
Mobil: +36 (20) 434 9315
Email: fotitkar@manager.org.hu
Web: www.manager.org.hu